11 maja 2019

  • Posted on: 4 May 2019
  • By: nm_admin

11 maja 2019, g. 17.00, Aula Copernicanum UKW

MŁODA MUZYKA
Koncert studentów kompozycji Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Monika Sroczyńska
Ragtime in D na fortepian solo
Toccata na dwa flety traverso, wiolonczelę barokową i klawesyn
Piotr Beciński, Polonaise Exodus na fortepian na 4 ręce
Sławomir Kandziora, Kwartet smyczkowy nr 5
Haonan Jia, Untouchable world for string quartet and piano
Rafał Gorzycki, Quasi, quasi na dwa fortepiany

Wykonawcy:
Joanna Czapińska - fortepian
Michał Kurczewski – fortepian
Katarzyna Nowaczewska Manthey - fortepian
Monika Sroczyńska - fortepian
Zespół Sprezzatu ra:
Ewa Szocik – flet traverso
Sławomir Drózd – flet traverso
Justyna Knapczyk – wiolonczela barokowa
Iga Dąbrowska – klawesyn
Kwartet smyczkowy:
Maciej Danielak – I skrzypce
Magdalena Michalak – II skrzypce
Katarzyna Cioch - altówka
Rafał Futyma - wiolonczela